Swelife

Monday May 8, 2017

Pitchpremiär på Swelife: Pelago är ett av initialt fem innovationsbolag, där Swelife finansierat en studie och sedan sammanställt detta projekt i en helt ny presentation. Läs vår pitch och presentation på Swelifes hemsida:

Pelago Bioscience: Rätt medicin i rätt dos med ny mätmetod